Đời Sống Xã Hội

Hồn Lỡ Sa Vào Đôi Mắt Em

April 6, 2017 TVo 0

Tóm lược: Câu “Hồn lỡ sa vào đôi mắt em” trong bản nhạc Về Đâu Mái Tóc Người Thương là một trong những câu ca hay nhất, phản ảnh nền văn hóa nhân bản của […]