Đời Sống Xã Hội

DARWIN DƯỚI MƯA BOM

June 19, 2018 Tvo 0

Ngày 19/02/1942 thành phố Darwin của Úc các máy bay của Nhật tấn công với hai trận mưa bom dữ dội. Đây là thành phố duy nhất của Australia ăn bom đạn của thế chiến […]

Đời Sống Xã Hội

Tự tử, căn bệnh thời đại

June 19, 2018 Tvo 0

Từ trái là Kate Spade, Anthony Bourdain, và Ines Zarraeguicta. Vừa mới nghe tin nhà thiết kế người Mỹ nổi tiếng là Kate Spade 55 tuổi tự tử bằng cách treo cổ ở New York […]

Chính Trị Kinh Tế

Câu chuyện kỳ thị ở xứ Mỹ

June 19, 2018 Tvo 0

Dưới thời Tổng Thống Trump, câu chuyện Mỹ kỳ thị lại được truyền thông đại chúng (TTDC) quậy loạn lên. Và dĩ nhiên được thông ngôn qua tiếng Việt ngay. Cũng dễ hiểu thôi. Kỳ […]

Chính Trị Kinh Tế

Chân trời mới: an ninh mạng

June 19, 2018 Tvo 0

Đảng huấn luyện từ nhỏ: đừng suy nghĩ, đừng tìm hiểu, đừng bất bình. Hãy ăn nhậu, hãy tiêu thụ, hãy nhìn cái rốn của mình, hãy lo thân xác mình, sống chết mặc bay. […]