Chính Trị Kinh Tế

Vua tham và vua ngu?

July 3, 2018 Tvo 0

 Người xưa, trong chế độ quân chủ, nói “Tham quân bất như hôn quân”. Vua tham không như vua ngu. Vua tham biết giữ nước để ăn lâu dài. Còn thứ vua ngu thì đem […]

Chính Trị Kinh Tế

Khai báo tài sản: Tấm gương lãnh tụ

July 3, 2018 Tvo 0

– Thưa đồng chí, chính phủ đang phát động chương trình phòng ngừa tham nhũng đại quy mô. Chúng tôi thuộc Ủy Ban Phòng Ngừa Tham Nhũng, tới xin đồng chí kê khai tài sản.. […]