Văn Học Nghệ Thuật

Về Trần Văn Trạch em tôi

January 23, 2018 Tvo 0

Từ trái: Trần Văn Khê, Trần Văn Trạch, Lê Thương – 1949 Con tôi Trần Quang Hải đã viết tiểu sử rất đầy đủ và chính xác về chú ba của Hải. Tôi chỉ thêm […]

Chính Trị Kinh Tế

Tuần hoàn của lịch sử

January 23, 2018 Tvo 0

Trong thế kỷ thứ 19, các diễn biến chính trị tại nước Anh thường sau đó được lặp lại tại các nước Châu Âu khác, tuy rằng nhiều khi dưới một hình thức bạo lực […]