Kết Bạn

tìm bạn gái từ 60 trở lên

April 6, 2017 TVo 0

Nam 69 tuổi tìm bạn gái từ 60 trở lên để an ủi chăm sóc nhau tuổi già, ở gần  Bexley North càng tốt. L/L: 9502 2346 hoặc 0468 400 966 (nói tiếng Anh)

Đời Sống Xã Hội

Hồn Lỡ Sa Vào Đôi Mắt Em

April 6, 2017 TVo 0

Tóm lược: Câu “Hồn lỡ sa vào đôi mắt em” trong bản nhạc Về Đâu Mái Tóc Người Thương là một trong những câu ca hay nhất, phản ảnh nền văn hóa nhân bản của […]