Các loại Visa tị nạn

Nước Úc hiện có 3 loại visa tị nạn mà người từ nước ngoài có thể xin. Theo danh từ của bộ di trú Úc, thì cả loại này đều được xem là loại visa bảo vệ, có nghĩa là những người nước ngoài xin các loại visa này để được sự bảo vệ của nước Úc theo Công Ước Quốc Tế về Người Tị nạn của Liên Hiệp Quốc.

Loại visa thứ nhất là loại visa có tên là Protection Visa, hay visa 866.

Nếu một người nước ngoài đang ở Úc, đến Úc bằng con đường hợp pháp, thì nếu cần sự bảo vệ của nước Úc, người đó có thể làm đơn xin loại visa 866 này. Đơn xin của người đó có thể được nhận và xem xét nếu người đó hội đủ những tiêu chuẩn sau:

Người đó đã được chính phủ Úc cấp visa hợp pháp để đến Úc và lúc nộp đơn người đó đang cư trú trên nước Úc

Người đó tin rằng họ là một người tị nạn theo định nghĩa của Công ước Quốc tế về Người tị nạn và nước Úc có trách nhiệm phải bảo vệ họ.

Người đó không bị chính phủ Úc cấm nộp đơn xin tị nạn

Muốn nộp đơn xin loại visa bảo vệ 866 này người xin visa phải chứng minh cho bộ di trú Úc rằng nếu họ bị bắt quay về lại quốc gia nguyên quán của họ, thì họ sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng nề vì những lý do sau:

Vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, chính kiến hay là thành viên của một nhóm xã hội đặc biệt.

Sự trừng phạt nặng nề như nói ở trên phải bao gồm một hay nhiều những yếu tố như sau: có thể bị tử hình, có thể bị tra tấn, có thể bị trừng phạt bằng những cách thức vô nhân đạo, bị giết chết, bị trừng phạt bằng những biện pháp nhằm hạ thấp phẩm giá con người.

Một khi người xin visa rơi vào một trong năm lý do nói trên và chứng minh được sự ngược đãi đã xảy ra hay có thể xảy ra, người xin visa còn phải hội đủ những điều kiện về sức khỏe, không phạm tội hình sự và có giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý rõ ràng.

Trong đơn xin visa bảo vệ, người xin visa có thể bao gồm vợ con hay thân nhân của mình trong đó và những thân nhân này cũng phải đang có mặt tại Úc vào thời điểm nộp đơn xin visa bảo vệ.

Khi được cấp visa bảo vệ 866 người xin visa và thân nhân kèm theo trong đơn sẽ được phép định cư vĩnh viễn tại Úc,  được là việc và học hành tại Úc,  được cấp Medicare,  được nhập quốc tịch Úc nếu đủ tiêu chuẩn, được bảo lãnh thân nhân gia đình đến định cư tại Úc, và được đi lại những quốc gia khác trong 5 năm kể từ khi được cấp visa bảo vệ. Tuy nhiên người có visa bảo vệ này sẽ không được phép quay trở lại quốc gia nguyên quán của họ hay quốc gia mà họ nói rằng họ đã bị hay sẽ bị quốc gia này trừng phạt nếu họ quay trở lại đó. Trong trường hợp đặc biệt họ phải được phép của bộ trưởng di trú Úc cho phép họ quay lại quốc gia đó vì những lý do đặc biệt nào đó.

Chứng minh một người là người tị nạn cần được nước Úc bảo vệ là một việc rất khó khăn theo luật pháp của nước Úc.

Việc chứng minh phụ thuộc phần lớn vào những gì đang xảy ra cho người xin visa vào thời điểm bộ di trú phỏng vấn, xét duyệt hồ sơ của người đó, và trong tương  lai, chứ không phụ thuộc nhiều vào những gì đã xảy ra cho người đó trong quá khứ.

Một người có thể đã phải chịu đựng rất nhiều sự ngược đãi của một chế độ, của một quốc gia nào đó và họ phải trốn chạy đến Úc xin tị nạn trong quá khứ. Nhưng nếu vào thời điểm hồ sơ của họ được bộ di trú Úc xem xét, bộ di trú Úc cho rằng việc ngược đãi với đương đơn  đã chấm dứt, thì hồ sơ xin visa bảo vệ của người đó có thể bị từ chối.

Cho nên có hai câu hỏi mà người xin visa bảo vệ cần phải biết: Đó là Vì sao anh, chị phải trốn chạy quốc gia đó để đến Úc xin bảo vệ, và câu hỏi thứ hai, Vì sao anh, chị không thể quay trở về quốc gia đó trong tương lai. Trong hai câu thì câu hỏi thứ hai có tầm quan trọng hơn câu hỏi thứ  nhất.

Trong thực tế, không có sự giúp đở của một luật sư di trú hay một chuyên viên di trú kinh nghiệm,  hồ sơ xin visa bảo vệ của một người khó có thể được bộ di trú chấp nhận.

Đó là loại visa thứ nhất, visa bảo vệ, dành cho những người đến Úc theo con đường hợp pháp.

Loại visa thứ hai là loại visa bảo vệ dành cho những người đến Úc theo con đường bất hợp pháp. Việc một người đến Úc bất hợp pháp được nộp đơn xin loại visa bảo vệ nào tùy thuộc vào người đó đến Úc bằng cách nào, và đã từng bị chuyển đến các trại tạm giữ nằm bên ngoài lãnh thổ của Úc như ở  Nauru hay Papua New Guinea hay không.

Loại visa thứ hai có tên gọi là visa bảo vệ tạm thời hay visa 785.

Lý do chính để xin loại visa bảo vệ tạm thời cũng bao gồm 5 lý do như đã nêu trên trong loại visa bảo vệ 866. Theo loại visa này thì định nghĩa một người tị nạn theo luật  pháp của Úc có thể rất khác với định nghĩa về người tị nạn tại các quốc gia khác.

Người xin loại visa này củng phải chứng minh sự ngược đãi trong tương lai nếu họ bị trả về quốc gia nơi mà họ đã trốn ra đi. Họ cũng phải cung cấp giấy tờ chứng minh cá nhân, hội đủ tiêu chuẩn sức khỏe và không phạm tội hình sự.

Loại visa 785 này cho phép người xin visa được tạm trú tại Úc trong thời gian tối đa 3 năm, được phép làm việc, được phép có Medicare, có thể được hưởng một số trợ cấp xã hội, và nếu có trẻ em dưới 18 tuổi, các em có thể được học miễn phí trong các trường công tại Úc.

Người có visa này có thể xin phép đi ra nước ngoài trong một số trường hợp nhưng không được phép quay về quốc gia nơi đã ngược đãi họ khiến họ phải chạy trốn ra đi đến Úc.

Khi visa hết hạn, người có visa có thể xin gia hạn thêm nhưng trong đơn xin gia hạn, người xin phải tiếp tục chứng minh rằng họ chưa thể trở về quốc gia nơi họ bỏ ra đi, vì có khả năng cao là  họ vẫn sẽ bị bức hại hay ngược đãi.

Điều quan trọng nhất của loại visa này là người có visa có thể xin một loại visa khác của Úc ví dụ visa vợ chồng, hôn thê và có thể xin bảo lãnh thân nhân gia đình từ nước ngoài.

Loại visa thứ ba gọi là visa 790.

Đây là loại visa thứ hai dành cho những người đến Úc bất hợp pháp ví dụ đến Úc bằng thuyền qua ngã Indonesia…Loại visa này bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2015.

Để nộp đơn xin visa này người xin phải hội đủ những điều kiện sau:

Người xin visa được bộ di trú mời nộp đơn xin loại visa này và đơn xin được chấp nhận là đầy đủ và hợp lệ. Người xin cũng phải chứng minh họ cần sự bảo vệ của nước Úc.  Ngoài ra người xin visa cũng bày tỏ nguyện vọng rằng họ mong muốn được phép làm việc tại một vùng nông thôn nào đó của Úc và không cần xin trợ cấp của chính phủ. Người xin cũng phải hội đủ điều kiện sức khỏe, không phạm tội hình sự.

Những người có loại visa 790 sẽ được các quyền lợi như sau:

Được cư trú tại Úc lên đến 5 năm, được làm việc tại Úc, được có Medicare, có thể xin một số loại trợ cấp an sinh xã hội, được đi điều trị tâm lý ngắn hạn tại Úc nếu trong quá khứ bị ngược đãi, tra tấn, được học tiếng Anh miễn phí, trẻ em dưới 18 tuổi có thể đi học các trường công của chính phủ.

Khi visa hết hạn, có thể nộp đơn xin gia hạn. Người có visa 790 có thể nộp đơn xin các loại visa khác của Úc nếu hội đủ những điều kiện sau:

Phải có visa 790 ít nhất từ 3.5 năm trở  lên, phải sống tại những vùng nông thôn của Úc, không nhận trợ cấp của Centrelink, có việc làm toàn thời hay đi học toàn thời trong các trường của Úc.

Người có Visa 790 không được phép bảo lãnh thân nhân từ nước ngoài.

Để được tư vấn cụ thể hơn, xin liên lạc với một luật sư di trú hay chuyên viên di trú có kinh nghiệm.

Ls Lê Đức Minh

Be the first to comment

Leave a Reply