Cần thợ waxing, bột, SNS, chân tay nước, với shellac

Shop ở vùng Caringbah kế Miranda cần tuyển thợ waxing, bột, SNS, chân tay nước, với shellac, cần thợ làm eyeslash extension, có đưa rước tại vùng Waley Park, Lakemba, Punchbowl. Trả lương cao cho người có tay nghề. L/L: Thanh 0406 414 789

Be the first to comment

Leave a Reply