Chính Trị Kinh Tế

Nhất đới Nhất lộ hay Thoát Trung

September 18, 2018 Tvo 0

“Trí khôn của con người rất mạnh, nhưng chúng ta không nên coi thường sự ngu xuẩn của con người” (“Human wisdom is very powerful, but we should never underestimate human stupidity” – Yuval Noah […]

Chính Trị Kinh Tế

TT Trump đi vào vết xe đổ của TT Nixon?

September 18, 2018 Tvo 0

Khoảng bốn, năm thập niên trở lại đây, chưa có vị Tổng thống Hoa Kỳ nào bị đe dọa đàn hặc, truất phế nhiều như Donald Trump. Ông được nhiều ủng hộ nhưng cũng bị […]