Chính Trị Kinh Tế

Chuyến đi thất bại của ông Phúc

June 4, 2017 Trang Vo 0

  Quan sát những gì đang diễn ra, có thể rút ra một nhận xét rằng, kế hoạch chuyến đi sang Mỹ của ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng Việt Nam được công bố từ […]