Chính Trị Kinh Tế

Ba lần thôi nhé, các cô giáo tương lai

November 13, 2018 Tvo 0

Kỳ họp Quốc hội lần này các đại biểu tương đối nhanh nhạy trong những câu hỏi có tính cách thời sự. Một trong các câu hỏi ấy dành cho Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ […]