Đời Sống Xã Hội

Thấy lẻ loi

October 16, 2019 Tvo 0

Nghe hai chữ ‘lẻ loi’ có thể bạn đọc nghĩ ngay đến một cụ già vò võ ngồi bên cửa sổ. Cụ nhìn ra dòng đời ‘ngựa xe như nước, áo quần như nêm’. Nhìn […]

Đời Sống Xã Hội

Bảo Vệ Nạn Nhân Bị Bạo Hành tại Úc

October 16, 2019 Tvo 0

Mỗi tiểu bang tại Úc có luật riêng về việc chống bạo hành, và tên gọi cũng khác nhau. Nhưng tất cả đều được gọi chung là AVO (Apprehended Violence Order) tạm dịch Lệnh Bảo […]

Đời Sống Xã Hội

VŨ TRỤ THỜI GIAN T+2

October 16, 2019 Tvo 0

Vào thời gian T+2 nhân loại trên Địa Cầu lên đến n. tỷ người, một con số quá to so với diện tích và tài nguyên trên Địa Cầu. Ở các nước kỹ nghệ nạn […]

Đời Sống Xã Hội

Nan Y Tử Quyền

October 9, 2019 Tvo 0

Nan y tử quyền là một thuật ngữ pháp lý dùng để chỉ việc chọn đến cái chết một cách tự nguyện nhằm giải thoái khỏi đau khổ, bệnh tật hoặc các lý do khác. […]