Đông Phương Bất Bại Tập Cận Bình

Như nhân vật Đông Phương Bất Bại trong tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ đạt được ngôi vị Võ Lâm Độc Tôn, Thiên Hạ Bất Bại, Chủ tịch nhà nước kiêm Tổng bí thư Cộng đảng Trung Hoa Tập Cận Bình nay đã thành công trong việc củng cố ngôi vị tân Hoàng đế  Trung quốc ở thế kỷ 21!

Với kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của đảng CS Trung Quốc đồng thanh  đưa “Tư tưởng Xã hội Chủ nghĩa đặc tính  Trung Hoa thời đại mới Tập Cận Bình” vào Đảng cương, Tập đã chính thức được phong thánh,  sánh vai cùng Mao Trạch Đông

trở thành lãnh tụ có quyền lực nhất kể từ thời Mao đến nay.

Bản tin của Tân Hoa Xã viết  “Đại hội nhất trí đồng ý, đưa Tư tưởng Chủ nghĩa đặc tính Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình vào Điều lệ Đảng, cùng với Chủ nghĩa Mác- Lê-nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Tư tưởng quan trọng “Ba đại diện” và Quan điểm Phát triển khoa học là kim chỉ nam hành động của Đảng.”

Như thế, trong lịch sử Cộng đảng Trung quốc, trước đây chỉ có Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình được nêu có trong Điều lệ Đảng.

Tuy hai học thuyết của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào cũng đã có trong Điều lệ Đảng nhưng tên hai người không được nêu.

Rõ ràng là Tập Cận Bình nay đã đứng trên cả Giang và Hồ trong lịch sử đảng.

Xin nhắc lại trong bài diễn văn khai mạc đại hội 19 dài  lê thê hơn 3 tiếng đồng hồ, Tập đã lần đầu tiên nói chi tiết ý tưởng của mình về “chủ nghĩa xã hội với đặc tính Trung Quốc trong thời đại mới”.

Ngay sau đó, các viên chức hàng đầu đảng và nhà nước Trung quốc cùng cả bộ máy truyền thông quốc doanh bắt đầu nhắc đi nhắc lại ý tưởng này, gọi đó là “Tư tưởng Tập Cận Bình”, mức cao nhất trong thứ bậc ý thức hệ, chỉ dấu cho thấy Tập đã củng cố thế đứng và trùm được ảnh hưởng của mình lên đảng CS Trung quốc.

Việc đề cao và đưa “Tư tưởng Tập Cận Bình” vào đảng cương, đảng quy có nghĩa là bất cứ kẻ nào đối nghịch với ông ta từ nay không thể thách thức quyền lãnh đạo của Tập mà có thể tránh không bị xét là vi phạm đảng quy!

Từ nay học sinh, sinh viên và công nhân tại các nhà máy quốc doanh sẽ cùng 90 triệu đảng viên đảng CS sẽ phải ra sức học tập và làm theo “Tư tưởng Tập Cận Bình” về xã hội chủ nghĩa mang đặc thù Trung Quốc trong thời đại mới.

Cách đảng CS Trung quốc nói “thời đại mới” mang ý nghĩa đây là chương thứ ba trong lịch sử Trung Hoa hiện đại.

Chương đầu tiên là Mao Trạch Đông thống nhất một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, chương thứ hai là nỗ lực làm giàu dưới thời Đặng Tiểu Bình, và thời đại mới chú trọng hơn đến việc đưa Trung Quốc lên hàng siêu cường thế giới; đánh dấu thành công của Tập sau khi đã nỗ lực

liên tục gia tăng hoạt động siết chặt quyền lực từ khi trở thành lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Cộng từ năm 2012 tới nay.

Danh sách Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Cộng đảng Trung Hoa –tức cơ cấu lãnh đạo tối cao trong nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022 của đảng CS- do đích thân Tập giới thiệu trước đại hội, trong đó không có ai trong số những nhân vật tương đối trẻ,  đã gián tiếp xác nhận những đồ đoán về tham vọng  của Tập đã chuẩn bị cho việc … có thể tiếp tục cầm quyền thêm nhiệm kỳ nữa sau đại hội kỳ tới (thứ 20 vào năm 2022).

Bản tin Tân Hoa Xã ngày 25/10 loan rằng  Hội nghị lần thứ nhất toàn thể trung ương đảng CS Trung quốc khóa 19 đã phê chuẩn Ban thường vụ Bộ chính trị khóa mới gồm (theo thứ tự quan trọng) Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hỗ Ninh, Triệu Lạc Tế, và Hàn Chính.

Như thế Tập Cận Bình là  Ủy viên BCT, Ủy viên thường vụ BCT, Tổng bí thư BCHTU đảng CS  khóa 19. Tập cũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quân ủy trung ương với 2 viên Tướng Hứa Kỳ Lượng và Trương Hựu Hiệp được cử làm  Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương.

Bộ chính trị đảng CSTQ khóa 19 có 25 ủy viên,  gồm Đinh Tiết Tường, Tập Cận Bình, Vương Thần, Vương Hỗ Ninh, Lưu Hạc, Hứa Kỳ Lượng, Lý Hy, Lý Cường, Lý Khắc Cường, Lý Hồng Trung, Dương Khiết Trì, Dương Hiểu Độ, Uông Dương, Trương Hựu Hiệp, Trần Hy, Trần Toàn Quốc, Trần Mẫn Nhĩ, Triệu Lạc Tế, Hồ Xuân Hoa, Lật Chiến Thư, Quách Thanh Côn, Hoàng Khôn Minh, Hàn Chính, Thái Kỳ, và 1 phụ nữ là Tôn Xuân Lan.

Nhân vật được cử để nắm cơ quan chống tham nhũng của ĐCSTQ thay cho Vương Kỳ Sơn (tới tuổi về hưu) là Triệu Lạc Tế, Ủy viên BCT, Ủy viên BTV Bộ chính trị được chọn vào chức Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI). Triệu Lạc Tế từng giữ chức Trưởng ban tổ chức trung ương đảng khóa 18.

Trước khi đại hội 19 khai mạc, nhiều ý kiến cho rằng Vương Kỳ Sơn vốn là trợ thủ đắc lực nhất  của Tập trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” nên rất có khả năng sẽ được tập lưu dụng, phá bỏ quy tắc ngầm “7 lên 8 xuống” và viện lý do “Vương có đóng góp to lớn, không ai có thể thay thế trong quá trình chống tham nhũng” để giúp Vương Kỳ Sơn tiếp tục tại vị hoặc được ất nhắc lên một vị trí không kém quyền thế.

Cần nhắc lại, đối với 7 Ủy viên  thường vụ của BCT Cộng đảng  Trung Quốc, “7 lên 8 xuống” là một quy tắc ngầm, ý nói 67 tuổi vẫn có thể được bầu vào vị trí này nhưng 68 tuổi sẽ “không đủ tiêu chuẩn”.

Vương Kỳ Sơn sinh năm 1948, năm nay tròn 68 tuổi – đúng độ tuổi “về hưu” được áp dụng với Ủy viên thường vụ BCT Cộng đảngị Trung Quốc.

Còn theo tờ Hoa Nam Minh Báo  (South China Morning Post -SCMP) xuất bản tại Hồng Công thì bên cạnh nhân sự của ủy ban thường vụ BCT, cơ cấu ra quyết sách hàng đầu, thì viên Chánh văn phòng trung ương ĐCSTQ khóa 19 cũng được thông báo .

Chánh văn phòng trung ương đảng là phụ tá thân cận hàng đầu với Tập Cận Bình trong nhiệm kỳ thứ hai này, luôn tháp tùng lãnh tụ trong các chuyến công du trong và ngoài nước. Vì Văn phòng trung ương ĐCSTQ là một cơ quan phụ trách công tác hành chánh, chăm sóc sức khỏe và an ninh cho các lãnh đạo cao cấp, có nhiệm vụ bảo đảm việc thực thi các quyết sách trung ương, đồng thời phụ trách hoạt động thông tin liên lạc được mã hóa bảo mật trong đảng và chính phủ, và Chánh văn phòng là người giữ tất cả các mật khẩu.

Điểm khác biệt then chốt của chức vụ này tại Trung Cộng so với vai trò tương đương các nước khác là   Chánh văn phòng trung ương Trung Quốc có quyền lực đặc biệt về quân sự. Với nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho giới lãnh đạo cùng gia đình, hàng ngàn nghìn binh sĩ tinh nhuệ của Cục cảnh vệ trung ương Trung Cộng đặt dưới quyền chỉ huy của Văn phòng trung ương Đảng.

*

Báo cáo của Tập Cận Bình có 13 Phần, phần lớn trong đó.là tập hợp những phát biểu, luận điểm trước đây của ông ta. Tóm tắt có 2 khái niệm quan trọng chính là “Ngũ lập nhất thể” và “4 toàn diện”

“Ngũ lập nhất thể” gồm: Xây dựng kinh tế; Xây dựng chính trị; Xây dựng văn hóa; Xây dựng xã hội; Xây dựng văn minh môi trường.Năm công cuộc xây dựng này cấu thành một thể thống nhất.

“4 toàn diện” là cụm từ phổ biến hơn, thể hiện quan điểm quản lý mà Tập Cận Bình theo đuổi, gồm: Toàn diện xây dựng thành công xã hội khá giả; Toàn diện đi sâu cải cách; Toàn diện dựa vào pháp trị để quản lý quốc gia; Toàn diện quản lý đảng nghiêm minh.

Bài báo cáo dài khoảng 32.000 chữ tàu, đọc trong gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ, trong đó Tập đã nhấn mạnh tới 36 lần cụm từ “Chủ nghĩa xã hội đặc tính Trung Quốc trong Thời đại mới”.

Tập  giải nghĩa, “Chủ nghĩa xã hội đặc tính Trung Quốc trong Thời đại mới có nghĩa là dân tộc Trung Hoa từ Vùng dậy, Giàu có lên, chuyển sang Hùng mạnh hơn; có nghĩa là Trung Quốc bước vào thời kỳ  “cống hiến trí tuệ và  phương án kiều Trung Quốc để giải quyết những vấn đề của nhân loại”, đồng thời “tiến gần tới trung tâm của vũ đài Thế giới”.

Tập Cận Bình nêu ra công cuộc hiện thực hóa “Giấc mộng Trung Hoa” mà ông ta khởi xướng khi mới lên nắm quyền, bằng cách theo đuổi “4 tự tin”, gồm Tự tin vào Đường lối, Tự tin vào Lý luận, Tự tin vào Chế độ, Tự tin vào Văn hóa; và thực hiện “4 vĩ đại” là Đấu tranh vĩ đại, Công trình vĩ đại, Sự nghiệp vĩ đại, Giấc mộng vĩ đại.

Trong các phiên thảo luận sau đó, các Ủy viên thường vụ của BCT Cộng đảng đã cụ thể hóa báo cáo chính trị của Tập bằng lời kêu gọi toàn thể đảng viên nỗ lực nhận thức thấu đáo và thực hiện đầy đủ tư tưởng của TBT kiêm Chủ tịch Tập về Chủ nghĩa xã hội đặc tính  Trung Quốc trong thời đại mới.

Bản báo cáo Tập còn có phần tổng kết rằng “Toàn diện trị đảng nghiêm minh đã đạt được thành quả rõ rệt”. Trong đó, Tập đưa ra  khái niệm “3 nghiêm 3 thực”.

“3 nghiêm” là Nghiêm khắc tu thân, Nghiêm khắc sử dụng quyền lực, Nghiêm khắc khép mình vào kỉ luật. “3 thực” là Làm việc thực sự, Sáng tạo thực sự, Làm người thực sự.

Luận thuyết này đã được Tập đưa ra ngày 9/3/2014 và văn phòng trung ương ĐCSTQ đã chỉ thị cho toàn thể cán bộ lãnh đạo cấp huyện trở lên phải  học tập “3 nghiêm 3 thực”.

Vì vậy, chắc chắn sau Đại hội 19, khái niệm này sẽ trở thành tiêu chuẩn để Tập đẩy mạnh hơn nữa chương trình siết chặt kỷ luật trong đảng, nhằm hiện thực hóa mục tiêu “trị đảng nghiêm minh toàn diện” được đề ra trong “4 toàn diện”.

Thêm vào đó còn có “4 ý thức lớn” là nguyên tắc được đề ra để tăng cường kỷ luật và sự nhất trí trong ĐCSTQ gồm “Ý thức chính trị, Ý thức đại cục, Ý thức hạt nhân, Ý thức thống nhất”.

Ngày 27/1/2016, tờ Nhân dân Nhật báo đã có bài phân tích về “4 ý thức lớn”, trong đó nhấn mạnh “Ý thức hạt nhân là quan trọng nhất”.

Bài báo này được tất cả các báo Trung Quốc đăng lại và tại Hội nghị BCH/Trung ương 6 khóa 18 của ĐCSTQ, Tập chính thức được xác lập là  “Hạt nhân lãnh đạo”  bằng nghị quyết của Hội nghị.

“4 vĩ đại”

Cụm từ “4 vĩ đại” cũng được xem là một điểm nhấn quan trọng trong báo cáo chính trị của Tập Cận Bình. Trong đó “Giấc mộng vĩ đại” là điểm mấu chốt.

Ngày 29/11/2012, chỉ vài tuần sau khi được bầu làm Tổng bí thư Đảng, Tập nêu lên “Giấc mộng phục hưng Trung Quốc”, coi việc hiện thức hóa nó là “Giấc mộng vĩ đại nhất trong lịch sử cận đại của dân tộc Trung Hoa”.

Trong thời gian tiền đại hội 19, hệ thống truyền thông của ĐCSTQ ra sức quảng bá cho khái niệm “4 vĩ đại” và khi nó được đưa vào báo cáo Đại hội đảng 19 thì đó là hình ảnh cụ thể hóa mục tiêu “Giấc mộng Trung Hoa” và là cơ sở để Trung Quốc đặt mục tiêu lâu dài tới năm 2050, nhằm thực hiện “hai mục tiêu 100 năm”.

Từ khi lên cầm quyền năm 2012 tới nay, Tập Cận Bình từng thực hiện một loạt chuyến công du từ quần đảo Fiji nhỏ bé trên Thái Bình Dương, các quốc gia tại Trung Á cho đến Úc Đại Lợi.

Trong tháng 10/2017 này, các chiến hạm của Hải quân Trung Cộng đã ghé thăm thủ đô Luân Đôn của Anh,  động thái nhắc nhở về sự thay đổi rất lớn kể từ khi Trung Quốc bị Anh và các cường quốc Tây phương uy hiếp và xâu xé hồi thế kỷ 19.

Trong báo cáo chính trị Tập tái khẳng định mục tiêu đẩy mạnh công cuộc chấn hưng đất nước với trọng tâm là “Giấc mộng Trung Hoa” – kế hoạch biến Trung Quốc trong thế kỷ 21 này trở thành một siêu cường quốc tế.

Trong thời gian qua, cộng đồng thế giới đã và đang chứng kiến tầm ảnh hưởng của Trung Cộng ngày càng được gia tăng và củng cố tại Á châu, Phi châu, sang Âu châu và ở cả Nam Mỹ.

Tập đã chỉ ra những kế hoạch cụ thể để biến “Giấc mộng Trung Hoa” thành hiện thực, gồm tăng cường đầu tư hiện đại hóa và  nâng cấp khả năng quân sự , cùng đẩy mạnh các chương trình đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở nước ngoài như sáng kiến “Vành đai và Con đường” để giành thiện cảm và đạt đầu cầu trên toàn thế giới.

Chính vì tham vọng trở thành siêu cường quốc tế về cả kinh tế , quân sự lẫn chính trị  khiến cho thế giới phải lo ngại và đó cũng là thách thức lớn mà  Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Cộn gđảng Trung Quốc khóa 19 phải đối diện trong lộ trình thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa”.

Trong khi ở Âu châu đang có lời báo động về những chiêu thức kinh doanh tinh vi của doanh nghiệp Trung Cộng nhằm thâu tóm bí mật công nghệ hàng đầu của ngoại quốc thì tại Úc công luận đã ồn ào  tranh cãi về thực tế là Bắc Kinh đang ngày càng ra sức can thiệp sâu rộng vào nội bộ nước Úc,.

Trước khi vươn ra các khu vực quan trọng ở  Âu và Mỹ châu, Bắc Kinh đã quyết định chọn Úc là chiến trường “thử nghiệm” cho các học thuyết mới của mình.

Theo giới phân tích, Úc là mục tiêu hấp dẫn vì Trung Cộng đang  là đối tác thương mại lớn nhất. Úc cũng là nơi tập trung đông di dân và sinh viên Trung Quốc, nguồn tài chính khá dồi dào cho hệ thống các trường đại học tại đây.

Nhà nước Trung Cộng đã khuyến khích di dân gốc Hoa tích cực tham dự vào sinh hoạt chính trị Úc bằng cách gia nhập các đảng phái, ra  tranh cử tại các cuộc bầu cử địa phương, vận động sinh viên người Hoa tại Úc quảng bá chính sách của Bắc Kinh tại các lớp học và tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông bằng tiếng Hoa tại đây để gia tăng ảnh hưởng của Trung Cộng với sinh hoạt chính trị nội bộ của Úc –nhất là những vấn đề có liên quan và ảnh hưởng tới Trung Cộng.

Tuy nhiên nỗ lực của Bắc Kinh tại Úc ra vẻ chưa thành công mấy trong khi đem lại những hệ quả Bắc kinh không mong muốn.

Chính viên chức  phụ trách cơ quan tình báo Úc ông Duncan Lewis đã gọi các hoạt động của Bắc Kinh là “mối đe dọa trực tiếp tới chủ quyền nước Úc, tới sự đoàn kết và thống nhất của các cơ quan chính phủ cũng như việc thực thi quyền công dân” tại Úc.

Trước tình hình này, chính phủ liên bang hiện đang xem xét ban hành những quy định giới hạn mức hiến tặng, đóng góp cho các chiến dịch tranh cử, áp đặt thêm nhiều  hạn chế đối với khoản đầu tư từ nước ngoài, và siết chặt các quy định, luật lệ liên quan đến an ninh tình báo.

*

Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đông Phương Bất Bại chịu khổ luyện thành công pho  Quỳ Hoa Bảo Điển để chiếm ngôi Giáo Chủ nhưng phải đánh đổi bằng việc tự thiến và vì thế đã biến tính thành một kẻ ái nam.

Liệu Tập Cận Bình ở ngôi vị “Thiên tử đế quốc Trung Hoa đỏ” thế kỷ 21 này sẽ phải đương đầu với những thách thức gì và sẽ phải trả giá thế nào cho tham vọng “Giấc mộng Trung Hoa” là điều chẳng riêng gì gần 1 tỷ rưỡi thần dân trung quốc mà cả thế giới cùng chú tâm theo dõi. Nhất là hơn 90 triệu người dân Việt hiện ngày đêm lo ngại về hiểm họa “thời kỳ Bắc thuộc mới” đang đe dọa …

Be the first to comment

Leave a Reply