Đưa nhau ra tòa vì tranh cãi chuyện cho con học trường tư

Hai vợ chồng đã ly dị và trong khi mình hãy còn ăn thất nghiệp, người vợ nhất quyết buộc chồng phải nhịn ăn nhịn mặc để cho con học trường tư. Chồng không chịu thì bà đưa ra tòa và trong phán quyết công bố tuần qua (21.4.2017) Tòa đã bác bỏ đòi hỏi quá quắt của bà vợ!
Toà ra lệnh giữ kín danh tính của hai người này, chỉ nói là ông và bà Stewart. Theo tòa thì cả vợ lẫn chồng đều không có đủ thu nhập để cáng đán số học phí lên đến $50,000 một năm cho hai đứa con, chưa kể các khoảng đóng góp phụ khác.

Theo lý lẽ trong đơn kiện của bà vợ thì ông chồng có thể gánh chịu nổi 60% học phí nếu giảm bớt các chi tiêu khác với ba đứa con như du lịch nước ngoài hay tiền mua các dụng cụ điện tử mới nhất.
Phần bà thì với trợ cấp thất nghiệp $370 mỗi tuần và $491 tiền hỗ trợ nuôi con, bà cho biết sẵn sáng bán căn nhà trị giá $1.35 để cho con ăn học.
Tuy nhiên hiện bà ta còn nợ học phí đại học (HECS) là $64,523 và còn mắc nợ một người bà con số tiền $130,000. Tiền nợ này là do bà tiêu “lố” so với số tiền nhận được đến $249 mỗi tuần. Theo Thẩm phán Stephen Coates của Tòa Sơ thẩm liên bang thì với tình trạng tài chính như vậy, bà ta không thể nào gánh nổi 40% học phí của con!
Theo ông thì con cái của bà có thể theo học trường công và hệ thống giáo dục này không phải là tệ.

Be the first to comment

Leave a Reply