Văn Học Nghệ Thuật

NGÔN NGỮ VÀ CHỮ VIẾT

February 5, 2018 Tvo 0

Dân tộc nào trên thế giới cũng có tiếng nói của mình dù trình độ phát triển chênh lệch nhau. Có tiếng nói không có nghĩa là có chữ viết. Các bộ lạc ở Phi […]

Văn Học Nghệ Thuật

Vĩnh Biệt Nhà Thơ Trần Văn Nam

January 23, 2018 Tvo 0

Nhà thơ Trần Văn Nam vừa ra đi lúc 9:30 sáng ngày 10 tháng 1 năm 2018 tại Walnut City. Chủ Nhật trước, ngày 7 tháng 1, chúng tôi (anh Phạm Phú Minh, Thành Tôn, […]

Văn Học Nghệ Thuật

Về Trần Văn Trạch em tôi

January 23, 2018 Tvo 0

Từ trái: Trần Văn Khê, Trần Văn Trạch, Lê Thương – 1949 Con tôi Trần Quang Hải đã viết tiểu sử rất đầy đủ và chính xác về chú ba của Hải. Tôi chỉ thêm […]

Văn Học Nghệ Thuật

Thơ, văn, nhạc Giáng sinh

December 26, 2017 Tvo 0

Hôm nay thời tiết đã vào mùa Đông và lòng người cũng như ảnh hưởng theo. Chúng ta lại có thêm một Giáng sinh ở xứ người và hình như bất cứ ai trong chúng […]