Malcolm Turnbull lấy lại chút tinh thần

XXX at Parliament House on September 14, 2015 in Canberra, Australia. Malcolm Turnbull announced this morning he would be challenging Tony Abbott for the Liberal Party leadership.

Sau 13 lần liên tiếp sa sút, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Malcolm Turnbull đã tăng trở lại, đạt đến mức cao nhất trong gần 2 tháng qua. Thay đổi này diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Turnbull công bố chính sách ưu tiên việc làm cho người Úc và siết chặt các quy định cho phép người nước ngoài làm việc và xin nhập tịch.
Theo kết quả khảo sát do hãng Newspoll công bố đầu tuần này (24.4.2917) thì tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Turnbull tăng 4% so với đầu tháng Tư. Hiện chính phủ Liên đảng vẫn bị Lao Động dẫn trước với tỷ lệ 52-48, tuy nhiên vẫn khá hơn với khoảng cách 53 – 47 trước đây.
Về phiếu phổ thông thì Liên đảng vẫn giữ nguyên 36% trong khi Lao Động sụt từ 36 xuống 35%.

Be the first to comment

Leave a Reply