Tuyển Dụng

Cần Tài xế  tải

Phải có xe Van hoặc  xe  tải từ 2-12 tấn, biết nói tiếng Anh, mọi chi tiết Email ops@buffalofm.com.au hoặc phone  Jordan (nói tiếng Anh) 0400 103 527.

 


 

Cần người biết tiếng Anh, biết lái xe số tay, có số thuế, siêng năng lạnh lẹ, vừa làm vừa học nghề. Công việc nhẹ nhàng thoải mái. L/L: Justin 9822 5499 ; 0499 383 374

 


Pharmacy vùng Marrickville cần nhân viên bán thực phẩm chức năng và dược tá, ưu tiên có kinh nghiệm. Liên lạc cô Mỹ: 0424 334 990

Be the first to comment

Leave a Reply