Mối nguy của nợ của gia đình

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IFM) đã lên tiếng khuyến cáo nước Úc về mối nguy hiểm khi tổng số nợ vay của các gia đình đã lên quá cao, trông giống như một quả bom nổ chậm.

Theo khảo cứu của IMF thì tổng số nợ của các gia đình tại Úc đã tăng đến 100% tổng sản lượng quốc gia (GDP), vượt xa nước về nhì trong khối các nền kinh tế phát triển là 63%,

Trên toàn cầu, tỷ lệ về mức nợ gia đình trung bình so với GDP đã tăng từ 15% trong năm 2008, lên đến 21% trong năm 2016. Trong số các nền kinh tế phát triển, tỷ lệ nầy gia tăng từ 52 lên 63% trong cùng thời kỳ.

Tỷ lệ nợ cao này tiềm tàng nguy cơ dẫn đến một cuộc khủng hoảng về ngân hàng. IMF đã cảnh báo các khoản nợ của gia đình ở Úc quá cao khiến cho nước Úc có khả năng bị ảnh hưởng bởi cú sốc kinh tế toàn cầu hoặc cuộc khủng hoảng của ngân hàng tại Úc.

Được biết phúc trình của IMF dựa trên cuộc nghiên cứu của hơn 80 nền kinh tế phát triển và đang phát triển, nơi các món nợ của gia đình đang gia tăng, một thập niên sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Be the first to comment

Leave a Reply