Sang Shop Canberra

Cần sang shop sửa quần áo ở Caberra. Shop đẹp trong trung tâm shopping lớn ở Canberra, chỉ duy nhất 1 shop (độc quyền). Tiền thuê rẻ, thu nhập rất cao nhưng vì lý do sức khỏe phải sang gấp. Cũng cần người làm, có kinh nghiệm sửa quần áo. Nếu thật sự muốn sang, xin liên lạc: 0415 441 223

Be the first to comment

Leave a Reply