Sang shop sinh tố nước mía

Sang shop sinh tố& nước mía ngay trung tâm Cabramatta, tiền thuê rẻ & hợp đồng còn dài hạn.

Giá sang $35,000 (thương lượng).

Lý do: không có người trông coi.

Xin L/L anh Luật: 0414 896 112

Be the first to comment

Leave a Reply