SANG SHOP

*Sang shop gấp ở milsons point vùng north giá 37,000. Shop cách trạm xe lửa 5 phút, gần chung cư, văn phòng. Shop với 25 chỗ ngồi ( có thể thêm), chỗ ngồi bên ngoài có view ra cầu sydney đep và thoáng. Rent$ 1,180 cộng gst và outgoings. Lease hết tháng 8 dễ ký lại. Liên lạc: david hong – 0426 299 919 (22/3/19/02)

*Sang shop Fish and Chip vùng Winsor Địa điểm tốt, tiền thuê rẻ. Môt đời chủ trong 20 năm, ai muốn sang chủ shop sẽ giúp đỡ trong thời gian đầu, còn ai có vấn đề tài chánh thì thương lượng vơi Chủ. Xin L/L: Phi 0401 603 931 (8/3/19/2)

Be the first to comment

Leave a Reply