Sẽ có hai TNS Hanson?

Thượng Nghị sĩ Malcolm Roberts của đảng One Nation đang gặp rắc rối vì bị tình nghi là có song tịch Anh – Úc. Cho đến nay ông vẫn luôn khẳng định là mình chỉ có quốc tịch Úc, tuy nhiên vẫn chưa chịu công bố giấy tờ chứng tỏ rằng ông ta đã từ bỏ quốc tịch Anh, do đó vấn đề có thể đưa lên Tòa án tối cao.

Nếu ông Roberts không chứng minh được mình đã xin xóa bỏ quốc tịch Anh, đảng One Nation có thể cử người vào thay thế tại Thượng viện và hiện bà Judy Smith em gái của Đảng trưởng Pauline Hanson đang lăm le chuẩn bị… nhảy dù vào Thượng Viện.

Theo luật thì khi một dân biểu từ chức, chết bất ngờ hay mất chức vì phạm pháp, cử tri tại khu vực sẽ bỏ phiếu chọn người thay trong cuộc bầu cử bổ sung. Nhưng nếu một thượng nghị sĩ lâm hoàn cảnh tương tự thì không có bầu cử bổ sung: đảng của ông ta sẽ cử người thay thế,

Ngoài “cơ hội” từ “nguy cơ” mất ghế của ông Robert, em gái bà Hanson còn khấp khởi hy vọng vào nguy cơ mất ghế của một TNS One Nation khác là William ser Anning: ông này là “phía thứ ba” trong một vụ khai phá sản sẽ diễn ra tại tòa vào ngày 22.8.2017.

Nếu bị tòa tuyên bố phá sản, ông này cũng phải mất ghế TNS.

Be the first to comment

Leave a Reply