Thiện nguyện viên trẻ NSW 2017

Bé gái 11 tuổi Tia Brennen đã được vinh danh là “Thiện nguyên viên trẻ của tiểu bang NSW năm 2017” (NSW’s Young Volunteer 2017) vào tuần qua.

Sự việc bắt đầu khi Tia Brennen cùng gia đình nghỉ hè tại một caravan park và tình cờ phát hiện một đống xe đạp hỏng thiên hạ vứt tại đây. Chỉ một năm sau đó, cô bé 11 tuổi chưa bao giờ động đến xe đạp đã cùng ba mình nhặt 320 xe đạp thiên hạ vứt bỏ về nhà sửa lại và mang tặng cho các bạn cùng trang lứa thiếu thốn và cần xe đạp thông qua các tổ chức hay cơ quan nhưBenevolent Society, Campbelltown Hospital, Bộ Dịch vụ gia đình và cộng đồng và Bike for Life.

Be the first to comment

Leave a Reply