THƠ MỜI: BUỔI HỌP BẤT THƯỜNG (số 2) CỦA THỦ QUỸ KHỐI 1706 

THƠ MỜI

BUỔI HỌP BẤT THƯỜNG (số 2) CỦA THỦ QUỸ KHỐI 1706 

v.v. Bầu lại CƠ CẤU TỔ CHỨC  tạm thời cuả khối 1706, bao gồm: 4 vị trong ban giám sát, 5 vị trong ban cố vấn, 1 trưởng khối, 2 phó khối, 2 thủ quỹ, 1 thư ký, 1 uỷ viên liên lạc. Cũng như để giúp giải quyết hoàn tất báo cáo tài chánh và thanh lý tài sản Khối 1706 theo đúng nội quy, sau đó sẽ tiến hành thủ tục và gửi lên NSW OFFICE OF FAIR TRADING.

Chúng Tôi Trân Trọng Kính Mời:

– Ông Thiện Nguyễn (Đoàn Kim), Bảo Khánh

– Cố vấn Lê Công và cựu cố vấn Khối 1706

– Giám sát Dũng Bùi và cựu giám sát Khối 1706

– Tất cả thành viên, cựu thành viên Khối 1706

– Ủng hộ viên Khối 1706

 

Xin quý vi cố gắng  sắp xếp thời gian  để về dự phiên họp vô cùng quan trọng này.

Tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, số 4-6 Bibby Pl, Bonnyrigg NSW 2177

Lúc 1pm ngày 14-1-2018

 

Chân thành cám ơn,

Thủ quỹ khối 1706

Lê Gọi Ánh (Tel: 0416 978 299)

Và 28 người đồng ký tên

 

* Chúng tôi xin gởi đính kèm:

1- Biên bản buổi họp bất thường  (số 1) tổ chức ngày 24-12-17

2- Văn thư stop cheque ACC khối 1706

4- Statement ngày 4-12-17 và statement 28-12-2017

 

đồng thời cũng sẽ đăng trên Web site báo Việt Luận: www.vietluan.com.au

để quý vị nắm  rõ  và cộng tác.

 

Thân chào

 


 

BIÊN BẢN BUỔI HỌP BẤT THƯỜNG (SỐ 1) CỦA KHỐI 1706 ngày 24-12-2017 

Về vấn đề: báo cáo tài chánh và việc tuyên bố giải thể khối 1706 của ông trưởng khối Nguyễn Thiện (Đoàn Kim) trên  đài VNSR.

Bắt đầu buổi họp lúc 1pm 15, tại: 54 Chancery St., Canley Vale

– Điều khiển buổi họp: Bà Yến Nguyễn, Bà Katy Vương và Ông Trung Lê

– Thư ký buổi họp: Bà Vân Đỗ

– Quay video: Ông Huỳnh Minh

– Giám sát viên: Bà Phạm Ngọc Trinh và Ông Liên Nguyễn (ủng hộ viên cuả khối 1706)

Thư ký cho biết: ông Nguyễn Thiện trưởng khối 1706 và vài thành viên đã vắng mặt, dù tất cả đã được thông báo (thơ mời họp cũng  đã đăng trên báo Việt Luận ngày 22-12-2017)

28 người tham dự, bao gồm:

–       5 thành viên chính thức  cuả khối 1706: Bà Ánh Lê (thủ quỹ), Ông Đỗ Quang Thọ (cựu cố vấn), Bà Nguyễn Thị Nên (thành viên ), Huỳnh Song (thành viên), Ông Phán Nguyễn (thành viên)

–       16 cựu thành viên cuả khối 1706: Ông Lê Trung (cựu phó khối), Bà Yến Nguyễn (cựu thủ quỹ), Ông Sáng Phan (cựu giám sát), Bà Katy Vương (cựu thủ quỹ), Kế Tường Lưu (cựu giám sát), Bà Đỗ Hồng (cựu thủ quỹ), Tăng Hải (cựu thư ký), Trinh Phạm (cựu cố vấn)

–       7 ủng hộ viên cuả khối 1706

–       Cố vấn Lê Công (qua điện thoại từ Canberra)

Bà Lê goị Ánh nêu ra 2 mục đích của buổi họp, bao gồm:

a/ Thủ quỹ khối 1706 báo cáo tài chánh

b/ Đề nghị ông Thiện Nguyễn (Đoàn Kim) trưởng khối giải thích việc chi thu trong 5 tháng vừa qua mà không thông qua thủ quỹ Khối. Đồng thời, về việc đã tuyên bố giải thể khối 1706 trên VNSR hôm 4,5,6,7 và 18/12/2017 mà không thông qua buổi họp khối hoặc sự đồng thuận của đa số thành viên. Cùng với vấn đề về việc sẽ sử dụng toàn tài sản còn lại cho cây Mùa Xuân Dân Chủ.

Phần báo cáo tài chánh từ ngày 30-06-15 đến 30-07-17:

Bà Ánh cho biết, tài khoản của Khối tại ngân hàng Westpac thì chỉ cần 1 trong 2 người (thủ quỹ hay trưởng Khối) là có thể chuyển rút tiền. Bà Ánh đã trình bày và chứng minh trong suốt thời gian từ 30-06-15 đến 30-07-17, cá nhân ông Thiện Nguyễn đã luôn tự mình ký, rút, và chuyển tiền trước khi thông qua ý kiến của ban chấp hành cùng các thành viên, không báo cáo tiền chi thu trong 5 tháng qua (từ 30-07-17 đến 24-12-17) cho thủ quỹ, không triệu tập phiên họp định kỳ hàng tháng và không phản hồi bất cứ đề nghị yêu cầu nào của thủ quỹ Khối về vấn đề tài chánh. Hiện tại, Current Balance của Khối đến ngày 24-12-17 là $8,737.41 (sẽ chờ ông Đoàn Kim giải thích và chứng minh…)

Các thành viên có mặt tại buổi họp ngày 24-12-17 đã đồng ý đưa đến những quyết định sau đây:

a/ Không đồng ý việc 1 chữ ký có thể rút tiền trong tại khoản cuả Khối.

b/ Biểu quyết 100% đồng ý thủ qũy sẽ ra bank yêu cầu STOP CHEQUE.

c/ Yêu cầu ông Nguyễn Thiện  và các thành viên đến họp trong phiên họp theo đúng nội quy (kỳ tới  vào ngày 14/01/2018, lúc 1pm tại 54 Chancery st Caleyvale) để thi hành quyết định giải tán khối theo đúng mục đích khi thành lập và theo dúng điều 25.4 cuả nội quy.

d/ Họp tác để thanh lý tài sản Khối theo điều 25.5 cuả nội quy.

e/ Báo cáo và trả lời minh bạch phần tài chánh chi thu từ ngày 30-07-17 đến nay

f/ Tổng kết cùng bà Lệ Gọi Ánh tổng số tiền còn lại cuả khối  1706

g/ 28 người có mặt đã đồng ký tên sẽ đăng báo yêu cầu trưởng khối Thiện Nguyễn (Đoàn Kim) phải đến buổi họp sắp tới, và đề nghị ông phải hợp tác và trả lời những thắc mắc về báo cáo chi thu tài chánh của Khối trong phiên họp bất thường kỳ tới lần 2

– Phiên họp kết thúc lúc 3.50pm.

 

 * Thông báo, sau phiên họp 24-12-17

Ngày 27-12 -17 chúng tôi đã đến WESTPAC BANK Cabramatta đưa biên bản buổi họp và xin STOP CHEQUE, ngân hàng đã yêu cầu chúng tôi dịch biên bản qua tiếng Anh, vào lúc 2pm, ngày 28-12-17 chúng tôi mang biên bản tiếng Anh đến để ngân hàng thực hiện việc tạm đóng tài khoản Khối 1706, đồng thời ngân hàng đã cho biết, vào buổi sáng cùng ngày 27-12-17, ông Thiện Nguyễn đã rút  $5,000 tiền mặt (năm ngàn AUS dolars), và vào thời điểm tạm đóng tài khoản Khối 1706, balance chỉ còn là $3,737.41.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply