Tìm trung úy Lê Hồng Quân

Tìm người thất lạc

Tìm trung úy Lê Hồng Quân. Trước năm 1975 là việc ở sư đòan 21 bộ binh, tâm lý chiến quận Chương Thiện. Xin liên lạc chị Lan: 04 31463858

Be the first to comment

Leave a Reply