Túi nylon sẽ bị không được sử dụng tại các siêu thị ở Úc

Túi nylon sẽ dần dần bị lọt bỏ trên toàn nước Úc. Từ năm tới tại các tiểu bang NSW, Victoria và WA sẽ hủy bỏ sử dụng túi nylon, các tiểu bang Nam Úc, Tasmania và ACT đã áp dụng điều này rồi.

Từ năm tới những người đi shop phải trả 15 cents cho những túi nylon có thể dùng lại.

Chỉ riêng siêu thị Woolworth mỗi năm sử dụng 3.2 tỉ túi nylon, điều này gây ảnh hưởng lớn đối với vấn đề môi sinh tại Úc.

 

Be the first to comment

Leave a Reply