Unit 2 phòng, vùng Bankstown cho thuê

Vùng Bankstown, Unit 2 phòng, 2 toilet, double garage, gần shop, gần trường học. Cho thuê $430/tuần, bao gas, hệ thống sưởi bằng gas. L/L: 0430 735 499 (gọi trước 12 giờ trưa hoặc sau 7 giờ tối)

Be the first to comment

Leave a Reply