Sau khi chịu tổn thất nặng nề, quân Ukraine tạm dừng để tư duy lại về chiến lược

New York Times Cù Tuấn, biên dịch 16-7-2023 Tóm tắt: Vào đầu cuộc phản công, Ukraine đã mất tới 20% vũ khí và xe thiết giáp. Tỷ lệ này giảm xuống khi quân Ukraine tấn công chậm lại và các chỉ huy của họ thay đổi chiến thuật. Theo các quan chức Mỹ và châu Âu, trong hai tuần đầu … Continue reading Sau khi chịu tổn thất nặng nề, quân Ukraine tạm dừng để tư duy lại về chiến lược