Không lẽ dân tộc này lại bất hạnh đến thế sao?

Võ Xuân Sơn 11-10-2023 Hôm rồi gặp anh bạn. Anh em vẫn thường like qua like lại trên fb, nhưng ít khi nói chuyện nghiêm túc trực tiếp với nhau. Anh ấy nói rằng có nhiều người nói anh Sơn viết rất mạnh, nhưng gần đây không thấy viết mạnh mẽ như trước. Tôi không nghĩ mình lại được nhiều … Continue reading Không lẽ dân tộc này lại bất hạnh đến thế sao?