Cử tri Đài Loan vừa mới chứng minh cho ông Tập thấy rằng ông ta không hề quan trọng

Gordon G. Chang Kết quả bầu cử đã được ấn định. Cử tri Đài Loan đã đứng lên phản đối Trung Quốc cùng hết thảy những lời khiêu chiến của nước này trong những tuần gần đây. Hôm thứ Bảy (13/01), Phó Tổng thống Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) của Đảng Dân chủ Tiến bộ (hay Đảng Dân Tiến, DPP) … Continue reading Cử tri Đài Loan vừa mới chứng minh cho ông Tập thấy rằng ông ta không hề quan trọng