Sự cáo chung của mạng xã hội

Economist Cù Tuấn, biên dịch 2-2-2024 Tóm tắt: Khi Facebook bước sang tuổi 20, các ứng dụng xã hội đang dần chuyển đổi. Facebook có thể sẽ tròn 20 tuổi vào ngày 4 tháng 2 năm 2024, nhưng ngày nay nó vẫn là một thỏi nam châm thu hút nhiều tranh cãi và tiền bạc cũng như khi nó còn … Continue reading Sự cáo chung của mạng xã hội