Xuyên tạc lịch sử và tha hoá giáo dục

Lê Văn Ngọc Nhân đọ bài “Về việc dạy học lịch sử nhà Nguyễn dưới thời chính quyền Saigon ở miền Nam Việt Nam”.                                 Khi tôi tò mò đọc một tập tham luận về “Lịch sử nhà Nguyễn – một cách tiếp cận mới” của nhà xuất bản “Đại học Sư phạm” để xem những nhận định mới của … Continue reading Xuyên tạc lịch sử và tha hoá giáo dục