Cập nhật thông tin về việc các học sinh nhục mạ cờ vàng tại Marrickville NSW

Kính Thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Quý Đồng Hương, Sau khi gởi thư than phiền đến trường Trung Học Marrickville và Bộ Giáo Dục NSW về đoạn video của một nhóm học sinh mặc đồng phục phá hoại cờ vàng và nói lời dung tục miệt thị Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc, chúng tôi đã … Continue reading Cập nhật thông tin về việc các học sinh nhục mạ cờ vàng tại Marrickville NSW