Còn Tuổi Nào Cho Em – Như Hảo

Còn Tuổi Nào Cho Em –  Như Hảo Aimez-vous Brahms… by Françoise Sagan “She stood at this mirror to kill time only to discover – she smiled at the thought – that time was gradually, painlessly killing her, aiming its blows at an appearance she knew had been loved”. (Aimez-vous Brahms, by Françoise Sagan) Françoise Sagan viết tiểu thuyết khi…

Đọc thêm

𝐐𝐮ê 𝐇ươ𝐧𝐠 𝐕ớ𝐢 𝐌𝐚̀𝐮 𝐇𝐨𝐚 𝐏𝐡ượ𝐧𝐠

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,Em chở mùa hè của tôi đi đâu. Sáng Chủ Nhật vừa rồi, mới tờ lờ mờ sáng, mắt nhắm mắt mở, hai con gà hàng xóm còn chưa muốn gáy, vậy mà Quỳnh Hương đã chuẩn bị sẵn hết rồi, và hai chiếc xe đạp đang đợi chờ, với chiếc giỏ xe…

Đọc thêm
1 2 3 14