Thêm 13 ca nhiễm Covid từ Regents Park Christian School – trong đó có ít nhất là 3 ca Omicron.

Trong 13 ca này, có ít nhất là 3 học sinh đã xác định bị nhiễm Omicron. Học sinh đầu tiên bị nhiễm Omicron không liên hệ tới người trở về từ nước ngoài – điều này đang gây lo ngại là đã có sự lan tràn trong cộng động. Hai học sinh kia cũng đã được xác nhận nhiễm…

Đọc thêm
1 2