Ngày của mẹ (Mother’s Day)

Đặng Duy Hưng Nàng cũng như đa số thanh thiếu niên sanh ra trên nước Mỹ hùng cường thực phẩm dư thừa, học hỏi nền giáo dục được toàn thế giới ngưỡng mộ. Chỉ có một điểm chung là giới trẻ đồng trang lứa thường ít quan tâm về địa lý hay muốn tìm hiểu sự khác biệt của mỗi … Continue reading Ngày của mẹ (Mother’s Day)