Kỷ niệm mùa thu

Trần Cẩm

Mùa thu năm ấy vẫn còn
Nguyên trong ký ức lối mòn cỏ xanh
Mặc đường xa những khúc quanh
Từ phương trời ấy đến thăm một lần
Nắm tay níu giữ ân cần
Mong thời gian hãy chậm dần phút giây
Mùa thu lá đổ gió lay
Nhìn nhau sương khói tàn phai ít nhiều
Đời còn đẹp lắm bấy nhiêu
Giữa trời đất rộng bao điều hàm ơn
Cho nhau tình nghĩa sống còn
Mai này lá rụng cỏ mòn lối xưa
Ơn trời còn nắng còn mưa
Cho mình thấy được sớm trưa nẻo về
Hẹn nhau một ngày xứ quê
Sông Hàn , Núi Ấn , đắm mê lũy thành
Vòng tay kết lại tình thâm
Dù phương trời cách xa xăm vẫn gần.
Chỉ cần chung một chữ tâm

Trần Cẩm
28.08.2022

Related posts