Dạy kèm – Dạy nhạc


STEP TUTORING – Dạy kèm tiếng Anh
 
Chúng tôi dạy Tiếng Anh trình độ trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục New South Wales (NESA).
 
Mỗi buổi học kéo dài một giờ rưỡi (90 phút) và sẽ được tổ chức trong các lớp học chỉ có tối đa là 6 học sinh tại Regents Park NSW 2143 vào Chủ Nhật, Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư.
 
Cô giáo hiện đang hành nghề luật sư và có bằng Thạc sĩ Luật. Cô cũng có bằng Chứng chỉ Sau Đại học về môn tiếng Anh. Cô đã giảng dạy Tiếng Anh trung học phổ thông trong mười năm và có kiến thức sâu rộng về chương trình giảng dạy (NAPLAN và HSC) tại các trường học. Cô đã giảng dạy cho học sinh có trình độ khác nhau và từ các trường học khác nhau (trường tuyển, trường tư, trường công).
 
Cô rất dễ chịu và hy vọng sẽ tạo được môi trường thoải mái để giúp cho các em cải thiện tiếng Anh.
 
Bảng giá như sau:
Lớp 7-8: $50
Lớp 9-10: $55
Lớp 12: $60

Xin liên lạc Rebecca bắng số 0406 921 996 hay steptutoringnsw@gmail.com để thảo luận thêm.


STEP TUTORING – English tutor  
We teach high school level English in accordance with the NSW Department of Education (NESA). 
 
Each lesson is one and a half hours and will be held in classes of maximum 6 students at Regents Park NSW 2143 on Sunday, Monday, Tuesday and Wednesday. 
 
The teacher is currently a practising solicitor and has a Masters of Law. She is also qualified with a Graduate Certificate of English Studies. She has been teaching high school English for ten years and has thorough knowledge of the syllabus (NAPLAN and HSC) taught at schools. She has taught students with different ability levels and from different schools (selective, private, public). 
 
The teacher is easy-going and hopes to create a comfortable environment for students to improve their English. 
 
Prices are as follows:
Year 7-8: $50
Year 9-10: $55
 Year 11-12: $60
 
Please contact Rebecca on 0406 921 996 or steptutoringnsw@gmail.com to further discuss. 

St Johns Excel Tutoring

Dạy kèm online hay mặt gặp mặt
Cô giáo dạy trường Úc với 18 năm kinh nghiệm
 Chuyên kèm cho học sinh:
 – Anh văn,  Toán,  Kinh tế, Thương mại
– mất căn bản sẽ lấy lại căn bản
– thiếu tập trung sẽ ham thích học
– học chưa giỏi sẽ giỏi
– học giỏi sẽ giỏi hơn.

Đặc điểm:
– Kèm thi vào OC và trường tuyển
– Học theo nhóm tối đa 5 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12
– Theo sát trình độ học vấn của từng học sinh
– Dạy kèm theo đúng chương trình học của bộ giáo dục tiểu bang NSW.
Xin phụ huynh liên lạc với cô Mỹ tại số 0449 982 016
Hay email về: cindy.ngo@bigpond.com
để khảo sát khả năng của con em và học thử miễn phí.
LỚP TOÁN LOKO – LUYỆN THI OC, SELECTIVE, HSC

Chuyên dạy toán từ lớp 1 đến lớp 12. Dạy riêng từng học sinh hoặc từng nhóm. Mỗi nhóm từ 3 đến 10 học sinh. Giáo sư chuyên Toán trên 40 năm kinh nghiệm.

ĐẶC ĐIỂM:
– Bài giảng được soạn thảo kỹ lưỡng, ngắn gọn và dễ hiểu.
– Nhiều bài tập và để thi mẫu để học sinh tự luyện sau mỗi buổi học. Bảo đảm tiến bộ nhanh chóng
– Nhận dạy học sinh từ kém căn bản đến giỏi Toán.
– Hướng dẫn học sinh những phương pháp giải Toán để đạt được kết quả cao trong các kỳ thi giưã năm, cuối năm và tốt nghiệp.

LỚP HỌC: cách Shopping Canley Heights khoảng 10 phút đi bộ
Xin liên lạc Thầy Định (sau 5.00pm)
Tel: (02) 9723 2506, Mob: 0425 290 207
LỚP NHẠC XUÂN KHÔI

– Chuyên dạy đàn Piano, Keyboard, Classical, Pop music
– Luyện nhạc lý, ký xướng âm, hát, đệm đàn cho ca sỹ hoặc tự đệm cho chính mình.
– Dạy sử dụng (arranging keyboard) One Man Band cho ca sĩ hát hoặc solo
– Nhận làm midi, hoà âm thâu MP3, CD (giá đặc biệt cho ca sĩ nghiệp dư)
– Phục vụ One Man Band, Full Band cho các hội đoàn, đám cưới, sinh nhật, party (tại tư gia) với giá $250.
– Co lớp dạy đặc biệt cho người lớn tuổi (Đệm đàn keyboard cho hát hoặc solo).
– Chương trình bảo đảm trong 6 tháng sẽ tự đệm đàn solo hoặc hát các điệu cơ bản như cha cha, rhumba, tango..
Xin gọi Nhạc sĩ Xuân Khôi để biết thêm chi tiết
(02) 8710 4462 – 0430 878 760 – 0433 852 998
BRAINWORKS BANKSTOWN & CHESTER HILL – CHUYÊN DẠY KÈM TOÁN VÀ TIẾNG ANH

*Giaó viên hướng dẫn từng học sinh (1 giáo viên – 6 học sinh)
– Có chương trình cho các em chuẩn bị thi OC, Selective hoạc Scholarship.
– Có chương trình căn bản dành cho học sinh yếu hoặc mất căn bản.
*Đặc biệt Giảm 50% học phí Term 1 cho học sinh mới.

L/L: 0403 515 349 Cường – www.brainworks.com.au
Chester Hill Community Center, thứ Ba: 5-7pm
Bankstown North Public School, thứ Bảy: 9am-12pm

Related posts