THÔNG BÁO

THƯ NGỎ: v /v Những Chương Trình Gây Quỹ cho Thương Phế Binh QLVNCH tại NSW.

THƯ NGỎ: v /v Những Chương Trình Gây Quỹ cho Thương Phế Binh QLVNCH tại NSW.

Kính Gởi quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và quý Đồng Hương, Chúng tôi nhận thấy gần đây có những thông ...
Đọc thêm
Xin góp ý vài điều căn bản TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 45 QUA TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ ĐỂ CÙNG NHAU GIỮ LỬA

Xin góp ý vài điều căn bản TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 45 QUA TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ ĐỂ CÙNG NHAU GIỮ LỬA

Kính gửi Quý Vị Chủ Tịch : - Cộng Đồng/Ban Chấp Hành NSW và Tư Vấn Giám Sát - Hội ...
Đọc thêm
THÔNG BÁO về Dich Corornavirus và những sinh hoạt của Cộng Đồng tại NSW

THÔNG BÁO về Dich Corornavirus và những sinh hoạt của Cộng Đồng tại NSW

Kính thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và quý đồng hương, Trước tình hình nghiêm trọng vế sự lây nhiễm ...
Đọc thêm
CDNVTD/NSW Tổ chức  Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Vinh Danh những Nhà Tranh Đấu Dân Chủ

CDNVTD/NSW Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Vinh Danh những Nhà Tranh Đấu Dân Chủ

Thông báo v/v: Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Vinh Danh những Nhà Tranh Đấu Dân Chủ ...
Đọc thêm
BẢN TƯỜNG THUẬT ĐẠI HỘI CỰU SVSQ/TB THỦ ĐỨC TẠI NSW

BẢN TƯỜNG THUẬT ĐẠI HỘI CỰU SVSQ/TB THỦ ĐỨC TẠI NSW

Vào lúc 10.30 sáng, Thứ Bảy ngày 15.02.2020 tại Trung Tâm VH và SH Cộng Đồng NVTD/NSW (số: 6 - ...
Đọc thêm

Sinh hoạt cộng đồng

Cáo phó – Phân ưu – Cảm tạ