TẢN MẠN VĂN CHƯƠNG

Những lá thư thử thách

Những lá thư thử thách

Đặng Duy Hưng Hùng tâm sự với Annie là đã được nằm qua cái giường xếp của quân đội Mỹ ...
Đọc thêm
Về hưu non

Về hưu non

Đặng Duy Hưng Thành thật mà nói đa số chúng ta khi bắt đầu bon chen vào cuộc đời đi cày tâm ...
Đọc thêm
Hôn nhân không lối thoát

Hôn nhân không lối thoát

Đặng Duy Hưng Cả chục năm sau này, khuya nào anh cũng nằm ứa nước mắt. Có lẽ tất cả ...
Đọc thêm
Bút ký một chuyến đi

Bút ký một chuyến đi

Quỳnh Lê Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Tôi chợt tìm ra một chút ánh sáng cho tâm hồn ...
Đọc thêm
Bâng khuâng ngọn gió heo may

Bâng khuâng ngọn gió heo may

Quỳnh Lê Melbourne hôm nay đã đổi mầu qua sắc vàng mênh mang xao xuyến. Làn gió heo may với ...
Đọc thêm