Video/Radio channels

Đừng quên ngày chích ngừa ở NSW

Việt Luận YouTube Channel

Việt Luận Radio Channel

Mời xem phim VIỆT NAM – TIẾNG GÀO THÉT TỪ BÊN TRONG của ANDRÉ MENRAS

Mời xem một phim rất nên xem và xin vui lòng phổ biến rộng rãi, đặc biệt đến những bạn bè ở Việt Nam. Để nghe tiếng gào thét, ăn năn, uất hận tột cùng, đặc biệt của những trí thức, sinh viên miền Nam trước 75 đã từng theo cộng sản. Để nghe chính miệng họ thốt lên: “Ngày 30.4.75 cộng sản chỉ thắng về quân sự nhưng thực chất đã thua miền Nam toàn diện, bất cứ ở khía cạnh nào!”

Người thực hiện cuốn phim đặc biệt này là André Menras, một giáo sư người Pháp, dạy Pháp văn ở trường Jean Jacques Rousseau Sàigòn từ năm 1968, cũng đã từng phản chiến, mê muội theo CS, treo cờ CS trên Tượng TQLC, công khai ủng hộ MTGPMN, đã bị VNCH bỏ tù và trục xuất về nước đầu năm 1973.

Sau 75 được chế độ CS cấp quốc tịch Việt nam với cái tên Hồ Cương Quyết (theo họ Hồ của tên đồ tể bán nước Hồ Chí Minh). Nhưng chẳng bao lâu, anh ta đã nhận ra bộ mặt thật dã man, ghê tởm của tập đoàn CS. Làm cuốn phim này, như để trả nợ, hối lỗi cho sự sai lầm ngu xuẩn của mình.

Phim dài 1 giờ 42 phút. Có nhiều cuộc phỏng vấn những “nhân vật” lạc đường, một thời “nổi danh” mà chúng ta đều biết: Tương Lai, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Kha Lương Ngãi, Lê Thân, Nguyễn Văn Kết v.v.

Related posts