Việc làm – Tuyển nhân viên

𝐂Ầ𝐍 𝐍𝐆ƯỜ𝐈

Công ty chuyên làm về Metal Work trong building đang tuyển 2 chỗ làm: 

𝟏. 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫: 𝐓𝐡ợ 𝐭𝐡𝐢 𝐜ô𝐧𝐠
Yêu cầu kinh nghiệm: 3 – 4 năm và sử dụng thành thạo Tools
Thời gian làm việc: 7:00am – 4:30pm, 6 ngày 1 tuần
Lương: Thoả thuận.
 
𝟐. 𝐖𝐞𝐥𝐝𝐞𝐫: 𝐭𝐡ợ 𝐡à𝐧
Yêu cầu kinh nghiệm: 3 – 5 năm và phải biết MIG, TIG
Thời gian làm việc: 7:00am – 4:30pm, 6 ngày 1 tuần
Lương: Thoả thuận

Thích hợp cho mọi người muốn có việc làm lâu dài và ổn định.
Yêu cầu phải có White Card
Thông tin chi tiết và apply,

𝐋𝐢ê𝐧 𝐥ạ𝐜: 𝐚𝐧𝐡 Đạ𝐭 𝟎𝟒𝟗𝟐 𝟐𝟐𝟖 𝟐𝟐𝟖
(tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

Related posts