THÔNG BÁO KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023

 Liên Trường Việt Ngữ Hội  Phụ Huynh Học Sinh NSW thông báo: 

 Các Lớp Việt Ngữ sẽ khai giảng năm học 2023 vào lúc

 1 giờ 30 trưa ngày Thứ Bảy 04-02-2023 tại các  trung tâm sau :

               1. Bankstown Girl High SchoolMona Street– Bankstown   

               2. Bonnyrigg High SchoolElizabeth Drive – Bonnyrigg         

               3. Cabramatta Public School Cabramatta Road & Cumberland st – Cabramatta 

               4. Cabramatta West Public School Broad street – Cabramatta West

               5. Fairvale Public SchoolWolseley Street – Fairfield          

               6. Marrickville High SchoolNorthcote Street – Marrickville  

          Các trường sẽ tiếp tục nhận ghi danh học sinh mới tại các địa điểm kể trên 

từ 1 giờ 30 đến 4 giờ 30 mỗi chiều Thứ Bảy.          

          Mọi chi tiết xin liên lạc: 

Thầy Hoàng Minh Châu

Tel:   0430 006 963 hoặc email: vnpaca@hotmail.com             

Related posts