Lá Thứ Thị Trưởng: Làm sao hủy bỏ những hóa chất đúng cách

Cư dân thân mến, Tái chế (recycle) không phải là một từ ngữ xấu, chính vì vậy hãy cùng nhau làm cho đúng cách. Tái chế là một hành động diễn ra hằng ngày, có thể góp phần làm cho môi trường tốt và sạch hơn. Hội đồng Thành phố thu khoảng 22,000 tấn tái chế mỗi năm, và tôi…

Đọc thêm
1 2 3 122