Lá Thứ Thị Trưởng: Làm sao hủy bỏ những hóa chất đúng cách

Cư dân thân mến,

Tái chế (recycle) không phải là một từ ngữ xấu, chính vì vậy hãy cùng nhau làm cho đúng cách.

Tái chế là một hành động diễn ra hằng ngày, có thể góp phần làm cho môi trường tốt và sạch hơn.

Hội đồng Thành phố thu khoảng 22,000 tấn tái chế mỗi năm, và tôi hãnh diện là cư dân chúng ta làm đúng.

Tuy nhiên chúng ta có thể làm tốt hơn bởi vì chúng tôi vẫn tìm thấy những đồ  “không nên có” trong thùng tái chế những vật dụng có thể gây tác hại cho môi trường chẳng hạn như bin (battery), máy móc xài trong nhà, thậm chí có lần chúng tôi thấy cả một máy xe.

Nhiều sản phẩm lau chùi trong nhà chứa những hóa học nguy hiểm có thể gây tác hại cho con người và môi trường nều không tiêu hủy đúng cách. Đó là lý do tại sao Hội đồng Thành phố phải chủ động về vấn đề này.

Chúng tôi có hai ngày trong năm để thu góp những sản phẩm hóa chất. Trong hai ngày này cư dân có thể bỏ những sản phẩm hóa chất bình thường không thể bỏ vào thùng đỏ hoặc thùng vàng. Đây là cơ hội tuyệt vời để cư dân có thể bỏ những đồ gây tác hại cho môi trường chẳng hạn như nước sơn, nhớt xe, bin và thuốc trừ sâu.

Tôi khuyến khích tất cả quý vị hãy đến Bankstown City Paceway vào ngày Thứ Bảy 6 tháng 5, từ 9am-3.30pm để tận dụng cơ hội tuyệt vời này.

Và nếu bạn không thể đến cuối tuần này, bạn có thể đến bất cứ lúc nào trong năm tại một trong những trung tâm tái chế của cộng đồng trong thành phố của chúng ta để bỏ những đồ phế thải hóa chất trong nhà. Tìm chỗ gần nhà bạn nhất trong trang web này: http://cb.city/ChemicalCleanOut

Nên nhớ rằng bỏ những chất hóa học nguy hiểm xuống đường cống, vào những thùng rác có thể gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường, hê thống nước và sức khỏe của tất cả chúng ta..

Tôi khuyến khích tất cả cư dân hãy tân dụng cơ hội này của Hội đồng Thành phố và tiêu hủy những chất phế thảy gây tác hại một cách đúng đắn. Chúng ta hãy cùng nhau hành động có trách nhiệm và cùng làm việc với nhau để gìn giữ một cộng đồng lành mạnh và trong sạch.

Chân thành cám ơn tất cả quý vị.

Clr Khal Asfour

Thị trưởng

Related posts