TIN NƯỚC ÚC

Coronavirus ở Úc: Flight Centre đóng 428 cửa tiệm ở Úc

Coronavirus ở Úc: Flight Centre đóng 428 cửa tiệm ở Úc

Công ty cung cấp dịch cụ du lịch Flight Centre sẽ đóng 40% cửa tiệm ở Úc tính đến cuối ...
Đọc thêm
Khỏi trả tiền thuê nhà trong sáu tháng. Thiệt không?

Khỏi trả tiền thuê nhà trong sáu tháng. Thiệt không?

Khỏi trả tiền thuê nhà trong sáu tháng. Thiệt không? Tui nghe tin đồn -- nhấn mạnh ‘tin đồn’ -- ...
Đọc thêm
Tỉ lệ ủng hộ Scott Morrison lên cao nhất

Tỉ lệ ủng hộ Scott Morrison lên cao nhất

Theo thâm dò của Newspoll, ông Scott Morrison được sự ủng hộ cao nhất trong vài trò người lãnh đạo ...
Đọc thêm
Cập nhật Coronavirus ở Úc: số người bị nhiễm mới ở Úc giảm

Cập nhật Coronavirus ở Úc: số người bị nhiễm mới ở Úc giảm

Người Úc được khuyến cáo chuẩn bị cho một Lễ Phục Sinh năm nay khác với mọi năm khi những ...
Đọc thêm
Sau giai đoạn  ngăn chận, Úc bắt đầu ‘diệt’ con Corona

Sau giai đoạn ngăn chận, Úc bắt đầu ‘diệt’ con Corona

Sau giai đoạn ngăn chận, Úc bắt đầu ‘diệt’ con Corona Vào thứ Sáu Hôm qua, Úc dính 5,270 con ...
Đọc thêm