Cầm tay không nói

Trần Cẩm

Cầm tay nhau cầm tay nhau
Lắng nghe nỗi đau…
Dâng tràn

Biển có khi nào cạn
Mây khi nào ngừng trôi
Ta trong nhau
Đến bao giờ …

Mình gặp nhau gặp nhau
Không thể nào nói được
Ngày mai sầu rơi xuống
Bàn tay thẫn thờ buông

Hãy ôm em một lần
Thật lâu và thật lâu
Tay áo anh bạc màu
Giữ vào tim yêu dấu

Sóng có hiểu vì sao
Biển thét gào dữ dội
Em thật nhiều bối rối
Nỗi buồn tràn lên môi

Người ơi!

Trần Cẩm

Related posts