Vừa đủ

Nguyên Hòa

Vừa đủ mong manh để ấp yêu che chở.
Vừa đủ mạnh mẽ để vượt qua bão giông.
Vừa đủ xa để ngày mong đêm nhớ.
Vừa đủ gần để cảm nhận kề bên.
Em! Người đàn bà đã nếm trải cay chua mặn ngọt.
Những thăng trầm bôn ba em cũng đã từng.
Trái tim em đã chai cằn như sỏi đá.
Những cung bậc bổng trầm chỉ còn trong trí nhớ mà thôi.
Nên em xin một lần chỉ một lần vừa đủ.
Em được trở về với những yêu dấu ngày xưa.
Được thêm một lần tay nắm lấy bàn tay.
Nghe tiếng nhịp bồi hồi trong ngực trái.
Má cũng ửng hồng như thuở còn con gái.
Xin chỉ một lần cũng vừa đủ phải không anh?

Nguyên Hòa
Nguồn: ketnoicamxuc.com

Related posts