Hơn 70% doanh nghiệp nhận định số đơn hàng đầu năm 2024 ‘đi ngang’, ‘đi xuống’

Bên trong Nhà máy Vinfast Hải Phòng, tháng 12/2021. (Ảnh minh họa: NamLong Nguyen/Shutterstock)

Với 6.500 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam tham gia cuộc khảo sát hằng quý, chỉ 29,3% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới quý 1/2024 sẽ tăng so với quý 4/2023, số còn lại cho rằng đơn hàng giữ nguyên, thậm chí giảm.

Theo cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hằng quý, Tổng cục Thống kê vừa đưa ra con số thống kê “màu xám” đối với tình hình sản xuất, kinh doanh đầu năm 2024 do phía doanh nghiệp nhận định.

Đánh giá về xu hướng sản xuất, kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý 4/2023 và dự báo tình hình quý 1/2024, có 29,2% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới tăng, 39,7% nhận định số đơn hàng giữ nguyên so với quý 3/2023, 31,1% doanh nghiệp nhìn nhận số đơn hàng sẽ giảm.

Cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh của Tổng cục Thống kê được thực hiện hằng quý với 6.500 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tham gia.

Ngành in, sao chép bản ghi các loại có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định về đơn đặt hàng mới quý 4/2023 so với quý 3/2023 tăng cao nhất với 40,2%. Ngược lại, đơn đặt hàng được xác định là giảm nhiều nhất tại ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác, với tỷ lệ doanh nghiệp 37,6%. Có 72,7% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới quý 1/2024 so với quý 4/2023 tăng và giữ nguyên (29,3% tăng, 43,4% giữ nguyên), 27,3% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới giảm.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, có 22,4% doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý 4/2023 tăng so với quý 3/2023; 45% doanh nghiệp nhận định số đơn hàng giữ nguyên. Tỷ lệ doanh nghiệp nhận định đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm tiếp tục ở mức cao, 32,6%.

Tỷ lệ doanh nghiệp nhận định về đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý tăng cao nhất thuộc nhóm ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, 30,6%. Với nhóm ngành sản xuất máy móc thiết bị, số doanh nghiệp nhận định đơn hàng giảm lên tới 44,3%.

Với số đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý 1/2024 so với quý 4/2023, có 24,6% doanh nghiệp dự báo tăng; 46,8% nhận định giữ nguyên; 28,6% doanh nghiệp dự báo giảm.

Về chi phí sản xuất, trong quý 4/2023, đa số doanh nghiệp cho biết chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm giữ nguyên, 61,8%; số doanh nghiệp nhận định chi phí tăng là 29,8%; còn lại là giảm so với quý 3/2023. Tỷ lệ doanh nghiệp dự báo chỉ số này giữ nguyên quý 1/2024 so với quý 4/2023 tiếp tục ở mức cao với 65,5%; 25,2% doanh nghiệp dự báo tăng và 9,3% doanh nghiệp dự báo giảm.

Đối với nhu cầu sử dụng lao động, có 11,2% doanh nghiệp cho biết sử dụng lao động so với quý 3/2023 tăng; 68,5% doanh nghiệp giữ nguyên và 20,3% doanh nghiệp giảm. Dự báo sử dụng lao động quý 1/2024 so với quý 4/2023 khả quan hơn với 83,6% số doanh nghiệp dự kiến số lao động tăng và giữ nguyên (13% tăng, 70,6% giữ nguyên); 16,4% doanh nghiệp dự kiến số lao động giảm.

Tổng cục Thống kê cho hay nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý IV-2023 đã phục hồi tích cực hơn quý 3/2023 nhưng tốc độ chậm. Một số ngành có tín hiệu hồi phục nhanh hơn các ngành khác là ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; ngành sản xuất xe có động cơ…

Cuộc khảo sát chỉ ra trong quý 4/2023, hai yếu tố “nhu cầu thị trường trong nước thấp” và “tính cạnh tranh của hàng trong nước cao” vẫn ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, với tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn lần lượt là 58,2% và 49,8%.

Đáng lưu ý, yếu tố “lãi suất vay vốn cao” chỉ có 21,5% doanh nghiệp lựa chọn, giảm tới 5,7 điểm phần trăm so với quý 3/2023.

Sơn Nguyên

Related posts