Ấn Độ giới nghiêm quốc gia 21 ngày

Kể từ giữa đêm 24/3 quốc gia 1.3 tỉ dân Ấn Độ giới nghiêm cả nước và cấm mọi người ra đường 21 ngày toàn quốc. Những người ra đường lớn sẽ bị cảnh sát phạt đánh roi, thụt dầu, lăn dưới đất hoặc chổng mông lên trời. Tuy nhiên, cũng có nhiều nơi người dân biểu tình phản ứng lệnh giới nghiêm.Tổng hợp từ Time

Related posts