Coronavirus ở Úc: Victoria có thể áp dụng “stage 4”

Thủ hiến Victoria Daniel Andrews nhìn nhận là tiểu bang này có thể áp dụng bước thứ tư (stage 4) mặc dầu mức độ gia tăng đã giảm.

Ông nói với các phóng viên chiều nay “Tôi nghĩ là sẽ đến giai đoạn phong tỏa bước thứ tư.

“Tôi đang dự tính điều đó, người dân Victoria có quyền để biết và tôi phải nghĩ đến những biện pháp gắt gao hơn để cứu sinh mạng người dân, đó là trách nhiệm và bổn phận căn bản mà tôi phải có.

“Nó không phải là hôm nay… nhưng khi nào đến điểm đó tôi sẽ thông báo trước cho quý vị.”

Tính đến chiều thứ Sáu ¾, Úc có 5307 ca nhiễm,trong đó có 2389 ca ở NSW, 1085 ở Victoria, 873 ở Queensland, 385 ở South Australia, 392 ở Western Australia, 74 ở Tasmania, 91 ở ACT và 22 ở Northern Territory.

Số tử vong hiện nay lên đến 28.

Related posts