Úc đã đè đường cong con Corona xuống (?)

Hiện nay ở Úc có hơn 5 ngàn rưỡi người dính con Corona và 30 người mất mạng. Con số này thật lớn lao. Nhưng giới chức y tế cho rằng ở Úc có thể đang có 10 ngàn dính con Corona vì có những người dính mà chưa được  thử.

Tuy nhiên, có rất nhiều dấu hiệu đáng mừng ở Úc. Dường như kết quả của các biện pháp do chính phủ liên bang và tiểu bang ra đã bắt đầu có  hiệu nghiệm.

 HIện nghiệm trước tiên là số  người mới mắc dịch không còn tăng mạnh như trước.

 Xin bạn đọc coi biểu đồ thứ nhất, chúng ta thấy số người dính con Corona ở Úc đã dọt lên dữ dội.

 Xin bạn đọc lại coi thêm biểu đồ  thứ nhì :  đường cong con Corona ở Úc đã thấy đi xuống.

 Vào ngày 28.3.2020, số người mới dính con Corona ở  Úc là : 460

 Từ ngày do đến nay, số người mới dính đã thấy bớt:

 Ngày 29.3.2020 : 344

 Ngày 30.3.2020: 270

Ngày 31.3.2020: 311

Ngày 1.4.2020: 306

Ngày 2.4.2020: 276

Ngày 3.4.2020: 227

Ngày 4.4.2020: 190

 Nếu cái đà đi xuống này tiếp tục thì chỉ vài tuần lễ nửa số người mới dính con Corona ở Úc không cón ai nữa. Cheers.

 Muốn thế, mọi người ở Úc phải tuân lệnh chính phủ mà giữ khoảng cách an toàn (social distancing). Nếu chỉ 100 ngàn người ở Úc không nghe lời thì Úc sẽ theo chưn Ý, Tây ban nha và Mỹ.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Trang web VietLuan.com.au và trang facebook.com/VietLuanOnline

tạm thời thay thế cho báo giấy Việt Luận.

Báo giấy đăng quảng cáo nào thì ở đây cũng đăng những quảng cáo đó.

Xin gọi toà soạn Việt Luận 02 9796 3933
hay email adv@vietluan.com.au
hay inbox cho facebook.com/VietLuanOnline

Việt Luận: Gồng mình qua thời đại dịch.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Đọc thêm:

https://www.abc.net.au/news/2020-03-17/coronavirus-cases-data-reveals-how-covid-19-spreads-in-australia/12060704

Related posts