Hồng y George Pell được trả tự do sau khi thắng ở tòa thượng thẩm

Hồng y George Pell vừa thắng kháng cáo tại tòa Thượng thẩm, lập ngược lại những lời kết tội lạm dụng tình dục đối với 2 cậu trai trẻ gần 30 trước.

Với chiến thắng này, ông được trả tự do từ nhà tù Barwon, gần Geelong.

George Pell, là tu sĩ công giáo người Úc giữ chức vụ cao nhất, vào năm 2018 bị xử phạm tội lạm dụng tình dục đối với hai cậu trai trẻ trong ban họp ca nhà thờ của Thánh đường St Patrick ở Melbourne vào thập niên 1990.

Ông năm nay 78 tuổi, đã ở tù một năm trong bản án 6 năm tòa án quyết định vào năm rồi.

Vào sáng thứ Ba 7/4, cả bồi thảm đoàn gồm 7 quan tòa đều đồng y là Hồng y George Pell trắng án.

George Pell luôn luôn cho rằng mình vô tội.

Ông đã thua trong lần kháng cáo ở Tòa Kháng Cáo ở Victoria vào năm rồi.

Related posts